Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Prezentujemy ofertę edukacyjną Muzeum Warmii i Mazur. Pogrupowaliśmy ją według poszczególnych szczebli edukacji oraz z podziałem na nasze oddziały.
Przedstawione tematy dotyczą różnych dziedzin nauk: historii, historii sztuki, etnografii, archeologii, przyrody. Atrakcyjność realizowanych przez pracowników Muzeum zajęć polega przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie uczestników z zabytkami. Podczas spotkań omawiane są eksponaty prezentowane na wystawach, obiekty na co dzień niedostępne szerszej publiczności oraz zabytkowe budowle. Kontakt odbiorcy z zabytkiem wzbogaca formę lekcji i warsztatów, pozwala lepiej zrozumieć temat oraz wzmacnia poczucie więzi z regionem.


Znak (w) oznacza warsztaty, (l) - lekcje.

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz jego oddziałów na zajęcia edukacyjne.

Rezerwacja:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (z tygodniowym wyprzedzeniem)
- grupa nie powinna przekraczać 30 osób
- czas trwania zajęć: lekcja ok. 45 min, warsztat ok. 60 min
- zapisy u prowadzących zajęcia (kontakt pod tematami zajęć)
- informacji udziela Dział Edukacji: 089 527 95 96 w. 31, 39