„Gazeta Olsztyńska”. Historia wydawnictwa i jego twórców (l)

Zajęcia odbywają się na wystawie „Gazeta Olsztyńska” 1886-1939. W ich trakcie uczniowie zapoznają się z uwarunkowaniami, które przyczyniły się do założenia polskiej gazety, jej rozwojem oraz szerokim spektrum oddziaływania. Prezentacja sylwetek kolejnych redaktorów, problematyka związana z szatą graficzną pisma, jego nakładem i częstotliwością ukazywania się oraz modernizacją drukami.
Prowadzący: Danuta Syrwid - 89 534 01 19
Wyślij informacje na adres e-mail: