„Gazeta Olsztyńska” kronikarzem życia polskiej Warmii (l)

Zajęcia odbywają się na wystawie „Gazeta Olsztyńska” 1886-1939. W ich trakcie uczniowie zapoznają się z uwarunkowaniami, które przyczyniły się do założenia polskiej gazety, jej rozwojem oraz szerokim spektrum oddziaływania. Tematyka zajęć kładzie nacisk na historię i sytuację ludności polskiej w tym regionie, rozwój różnych form jej działalności, powstanie stowarzyszeń, szkolnictwa polskiego oraz zagadnienia dotyczące plebiscytu 1920 r.
Prowadzący: Danuta Syrwid - 89 534 01 19

Wyślij informacje na adres e-mail: