Jak powstają gazety? Historia i współczesność (w)

W części teoretycznej zajęć uczniowie zapoznają się z dziejami prasy i zmianami jakie na przestrzeni wieków zaszły w sposobie wydawania i powielania gazet. Poznają także tytuły prasowe ukazujące się w XVIII i XIX w. na terenie Prus Wschodnich.
W części praktycznej uczniowie układają z oryginalnych czcionek drukarskich przykładowe tytuły prasowe i powielają skład winiety na ręcznej maszynie korektorskiej. Tworzą także własne gazety, które nawiązują tematyką do przeprowadzonych zajęć.
Prowadzący: Danuta Syrwid - 89 534 01 19
Wyślij informacje na adres e-mail: