Moja książka (temat realizowany w maju i czerwcu) (w)

Zajęcia prezentują podstawową problematykę związaną z historią pisma i druku oraz wskazują na znaczenie wynalazku Gutenberga. Uczestnicy wykonują swoją książeczkę: zdobiąc inicjały, drukując ilustracje i tytuł, a także własnoręcznie ją zszywając. Dla starszych uczestników przygotowana jest bardziej urozmaicona wersja warsztatów, zawierająca m.in. elementy nauki kaligrafii. Najmłodszych natomiast oferujemy prostszy wariant książeczki.
Prowadzący: Danuta Syrwid - 89 534 01 19
Wyślij informacje na adres e-mail: