Od tam-tamów do maila (w)

Od tam-tamów do maila, czyli o porozumiewaniu się na odległość

W części teoretycznej zajęć wykorzystana jest prezentacja multimedialna obrazująca zmiany jakie zaszły przez tysiąclecia w sposobie komunikowania się na odległość. Uzupełnia ją pokaz oryginalnych urządzeń pocztowych i telekomunikacyjnych oraz dawnego sposobu wykonania pieczęci lakowej.
W części praktycznej dzieci piszą i pieczętują listy, odciskają pamiątkowy stempel w laku oraz drukują karty pocztowe.
Prowadzący: Danuta Syrwid - 89 534 01 19
Wyślij informacje na adres e-mail: