Warsztaty regionalne (w)

Zapoznają dzieci z historią oraz zwyczajami ludowymi Warmii i Mazur. W części praktycznej uczniowie rozwiązują krzyżówkę podsumowującą zdobyte wiadomości, rysują Znak Rodła, kolorują plansze z warmińskimi strojami ludowymi i drukują ilustracje z mazurskich kafli piecowych.
Prowadzący: Danuta Syrwid - 89 534 01 19
Wyślij informacje na adres e-mail: