Poznajemy Warmię i Mazury. Podstawy wiedzy o regionie (l)

Zajęcia zapoznają uczestników z najważniejszymi wydarzeniami dotyczącymi przeszłości miasta i regionu oraz specyfiką zwyczajów ludowych Warmii i Mazur. Wykorzystanie podczas lekcji mapy XIX-wiecznej Warmii daje uczniom możliwość odnalezienie swojego miejsca zamieszkania i przypisania go do odpowiedniej krainy historycznej. Dodatkowo, prezentowane są wybrane zagadnienia dotyczące historii „Gazety Olsztyńskiej”, poprzez które ukazana jest sytuacja mniejszości polskiej na Warmii. Na zakończenie zajęć dzieci samodzielnie wykonują pamiątkowy wydruk.
Prowadzący: Danuta Syrwid - 89 534 01 19
Wyślij informacje na adres e-mail: