Jak powstała moja książka? (l)

Zajęcia prezentują problematykę dotyczącą historii pisma i druku. Ich celem jest zapoznanie uczestników lekcji z najistotniejszymi elementami wynalazku Gutenberga oraz podkreślenie jego znaczenia dla rozwoju kultury. Zajęciom towarzyszy pokaz oryginalnych czcionek i klisz drukarskich. Obiekty można nie tylko obejrzeć ale również dotknąć. Na zakończenie lekcji uczestnicy własnoręcznie powielają na maszynie korektorskiej ilustrację przedstawiającą wnętrze XVI-wiecznej drukami.
Prowadzący: Danuta Syrwid - 89 534 01 19
Wyślij informacje na adres e-mail: